domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις υποχρεώσεις των εργοδοτών, διευθυντών και επιβλεπόντων των έργων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους ανήκουν τα εξής:
• Να θέσουν τα μέτρα ασφαλείας σε εφαρμογή.
• Να βεβαιωθούν ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τους κινδύνους που διατρέχουν.
• Να εφοδιάσουν τους εργαζόμενους με τα κατάλληλα μέσα για την προστασία τους.
• Να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους στη χρήση των μέσων ασφαλείας και να βεβαιωθούν ότι κάθε εργαζόμενος ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και χρησιμοποιεί τα διατιθέμενα μέσα.

Στις υποχρεώσεις των εργαζομένων ανήκουν τα εξής:
• Να παρακολουθούν τα μέτρα που λαμβάνει ο εργοδότης τους σχετικά με την ατομική και ομαδική τους ασφάλεια.
• Να χρησιμοποιούν με προσοχή τα διατιθέμενα από τον εργοδότη μέσα για την ασφάλειά τους.
• Να γνωστοποιήσουν στον εργοδότη , διευθυντή ή επιβλέποντα κάθε ελάττωμα στον εξοπλισμό και στα μέσα προστασίας.
• Να μην αφαιρούν ή τροποποιούν τον εξοπλισμό προστασίας χωρίς προηγούμενη έγκριση.
• Να μην επιχειρούν εργασίες για τις οποίες δεν έχουν επαρκή γνώση ή που θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους ή άλλα πρόσωπα.

Ο σκοπός των οδηγιών αυτών.
Εργοδότες και εργαζόμενοι πρέπει να είναι πάντοτε ενήμεροι για την σημασία της ασφάλειας και της πρόληψης των ατυχημάτων στον χώρο εργασίας.

Ασφαλής χώρος εργασίας σημαίνει:
• Λιγότερα ατυχήματα
• Λιγότερους κινδύνους για την υγεία
• Καλύτερη ποιότητα εργασίας
• Μείωση στις απουσίες που οφείλονται σε ασθένειες
• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα

Ρουχισμός και προσωπικά μέσα προστασίας:
• Υποδήματα ασφαλείας
• Γάντια
• Φόρμες εργασίας από φυσικές ίνες με μακριά μανίκια και παντελόνια

Εάν είναι απαραίτητα:
• Προστατευτικά γυαλιά
• Κράνος
• Μάσκες για την σκόνη και τους οργανικούς ατμούς
• Προστατευτικά ακοής

Ποτέ:
• μην φοράτε ρούχα από συνθετικά υλικά
• μην φοράτε ελαφρά ή αθλητικά παπούτσια
• μην φοράτε κοντά παντελόνια
• μην εργάζεστε με γυμνό στήθος
• μην φοράτε κασκόλ
• μην έχετε ξεκούμπωτα μανίκια

Θόρυβος
Υπερβολικός θόρυβος μπορεί να προκληθεί από:
• κρουστικά δράπανα
• φλόγιστρα προπανίου

Κίνδυνοι:
• Αδυναμία να ακούσετε προειδοποιήσεις κινδύνου.
• Ο θόρυβος προκαλεί κόπωση.
• Έκθεση στον θόρυβο προκαλεί προοδευτικά κώφωση.

Εάν είναι απαραίτητο:
• Χρησιμοποιείστε προσωπικά μέσα προστασίας.
• Χρησιμοποιείστε ωτοασπίδες ή προστατευτικά ακοής.

Πιθανοί τραυματισμοί:
Τραυματισμοί μπορεί να προέλθουν από:
• Άρση και μετακίνηση μεγάλων βαρών.
• Συνεχή εργασία στα γόνατα.

Συνέπειες:
• Προβλήματα της σπονδυλικής στήλης, των ώμων, του λαιμού, των γονάτων και των αστραγάλων.
• Μυϊκοί πόνοι

Μέσα προστασίας:
Υποδήματα ασφαλείας
Γάντια

Συστάσεις:
• Μην σηκώνετε μεγαλύτερα βάρη από ότι προδιαγράφεται.
• Φοράτε επιγονατίδες.
• Χρησιμοποιήστε εξοπλισμό μεταφοράς (περονοφόρα οχήματα - CLARK, γερανό).
• Φορέστε προστατευτικό ρουχισμό.
• Φορέστε ελαστική ζώνη για υποστήριξη της σπονδυλικής στήλης.

Φυσικός τραυματισμός μπορεί να συμβεί από:
• Γυμνή φλόγα
• Πολύ κλειστή δέσμη του φλόγιστρου
• Λιωμένη μεμβράνη
• Το δοχείο λιωμένης ασφάλτου
• Καυτή λιωμένη άσφαλτο έτοιμη να χρησιμοποιηθεί

Αποτελέσματα:
• Εγκαύματα

Συνιστώμενα μέσα προστασίας:
• Υποδήματα ασφαλείας.
• Γάντια.
• Φόρμες εργασίας από φυσικές ίνες με μακριά μανίκια και παντελόνια.
• Προστατευτικά γυαλιά / μάσκες
• Κράνος

Συστάσεις:
• Μεταφέρετε την λιωμένη άσφαλτο σε δοχεία με καπάκια, σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην αναποδογυρίζουν εύκολα και εξοπλισμένα με ασφαλείς λαβές.
• Έχετε διαθέσιμη κοντά μια κουβέρτα για κατάσβεση φωτιάς
• Εάν δεν υπάρχει κοντά βρύση έχετε κοντά ένα κουβά με καθαρό νερό για να βουτήξετε μέσα το έγκαυμα.

Επικίνδυνα υλικά:
• Σκόνη: Οι πλέον επικίνδυνες είναι αυτές που περιέχουν πυρίτιο, αμίαντο ή ίνες γυαλιού.
• Ατμοί: Ιδιαίτερα τολουενίου, ξυλενίου και παρόμοιων ουσιών που χρησιμοποιούνται στις βαφές, ιδιαίτερα στις εφαρμογές με ψεκασμό.

Κύρια μέτρα αποτροπής:
• Ακολουθείστε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις στις ετικέτες και τα φυλλάδια ασφαλείας των υλικών.
• Εφαρμόστε τα προϊόντα προτιμότερα με βούρτσες παρά με ψεκασμό.
• Αερίζετε τον χώρο καλά, στην ανάγκη χρησιμοποιείστε εξαναγκασμένο αερισμό ή απορρόφηση.
• Χρησιμοποιείστε προστατευτικό ρουχισμό (γάντια και κλειστό ρουχισμό όπου είναι δυνατόν)
• Προσωπική υγιεινή (όπου έχει πολλή σκόνη αλλάζετε τακτικά ρούχα).
• Όπου ο αερισμός είναι ανεπαρκής χρησιμοποιείστε ειδικές μάσκες.

Τι πρέπει να κάνετε:
• Κρατείστε τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό φιαλών προπανίου στο δώμα.
• Μεταφέρετε όλες τις φιάλες από το δώμα στο τέλος της εργάσιμης ημέρας.
• Χρησιμοποιείτε σωλήνες εγκεκριμένους για υγρό αέριο.
• Ελέγχετε τους σωλήνες αν είναι φθαρμένοι.
• Όταν το φλόγιστρο δεν χρησιμοποιείται, τοποθετείστε το σε βάση ώστε η φλόγα να κατευθύνεται προς τα πάνω.
• Σταματήστε την εργασία και σβήστε την φλόγα εάν σας μυρίζει προπάνιο.
• Εάν υπάρχει διαρροή αερίου, σταματήστε την εργασία μέχρι να γίνουν οι επισκευές.
• Για να σβήσετε το φλόγιστρο κλείστε την βαλβίδα πάνω στην φιάλη και αφήστε να καεί το υπόλοιπο αέριο που υπάρχει στον σωλήνα.
• Χρησιμοποιείτε μικρές φιάλες για μικρές εργασίες.
• Κρατάτε το φλόγιστρο σαν να είναι πάντοτε αναμμένο. Σε ημέρες μεγάλης ηλιοφάνειας είναι δύσκολο να διακρίνει κάποιος την φλόγα.

Εάν είναι απαραίτητο:
• Αντικαταστήστε φθαρμένους σωλήνες.
• Θερμάνετε τους κυλίνδρους μέσα σε ζεστό νερό (ποτέ με φλόγα).

Ποτέ:
• μην ανάβετε τα φλόγιστρα με σπίρτα ή τσιγάρα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε ειδική συσκευή παραγωγής σπινθήρα.
• μην αφήνετε αναμμένα φλόγιστρα χωρίς επίβλεψη.
• μην χρησιμοποιείτε σπίρτα η τσιγάρα για να ανιχνεύσετε διαρροή των φιαλών αερίου.
• μην αφήνετε αναμμένο δαυλό πάνω σε φιάλη αερίου.
• μην θερμαίνετε παγωμένες φιάλες με φλόγιστρο.

Συστάσεις:
Οι φιάλες αερίου πρέπει να φυλάσσονται μακριά από πηγές θερμότητας.
Οι φιάλες αερίου πρέπει να μεταφέρονται με καροτσάκι δεμένες σε κατακόρυφη θέση.

Πρόληψη πυρκαϊάς
Μέτρα πρόληψης πυρκαϊάς:
• Διαθέτετε ικανοποιητικό αριθμό κατάλληλων και γεμάτων πυροσβεστήρων κοντά σας.
• Διαθέτετε πρόσθετο αριθμό πυροσβεστήρων κοντά στην δεξαμενή ασφάλτου.
• Διαθέτετε κουβέρτες κατάσβεσης στο δώμα.
• Πρέπει επίσης να υπάρχει κοντά ένας κουβάς με καθαρό νερό.
• Κρατείστε κοντά ένα κινητό τηλέφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός κλήσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας είναι διαθέσιμος στο έργο.

Ποτέ:
• μην γυρίζετε την φλόγα πάνω σε εύφλεκτα υλικά
• μην έχετε λιγότερους από τους αναγκαίους πυροσβεστήρες στο δώμα.
• μην έχετε μερικά χρησιμοποιημένους πυροσβεστήρες.
• μην υπερθερμαίνετε την μεμβράνη με την φλόγα
• μην στρέφετε την φλόγα πάνω στα τούβλα ή σε ανοίγματα του τοίχου.

Αποθήκευση και χειρισμός
• Κρατείστε όλα τα υλικά τουλάχιστο 3 μέτρα από την άκρη του δώματος.
• Κρατείστε όλα τα εύφλεκτα υλικά τουλάχιστο 5 μέτρα από τις πλευρές του κτιρίου.
• Κατανέμετε τα εύφλεκτα υλικά μοιρασμένα σε διαφορετικές θέσεις.
• Μεταφέρετε στα απορρίμματα τα κατάλοιπα των εύφλεκτων καθημερινά.
• Κρατείστε όλα τα υπόλοιπα των εύφλεκτων τουλάχιστο 5 μέτρα ξεχωριστά.
• Στοίβες από μονωτικά υλικά δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 2 μέτρα σε ύψος.
• Αερίζετε τακτικά τα αποθέματα των πτητικών υλικών και των φιαλών προπανίου.

Πάντοτε:
• ακολουθείτε τις οδηγίες στις ετικέτες και τα τεχνικά φυλλάδια των επικίνδυνων υλικών.
• καρφώνετε υαλοϋφασμα εμποτισμένο με ασφαλτικό πάνω σε ξύλινα υποστρώματα, υποστρώματα με ρωγμές, εύφλεκτα ή όχι πυράντοχα μονωτικά υλικά.
• θερμαίνετε την μεμβράνη κρατώντας τη φλόγα μακριά από κλιματιστικά, ανεμιστήρες, αεραγωγούς κλπ για να μην απορροφηθεί η φλόγα στο εσωτερικό του κτιρίου.
• εναλλακτικά σταματήστε κατά την διάρκεια των εργασιών την λειτουργία αυτών των μηχανημάτων.

Ποτέ:
• μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά κοντά σε εξόδους κινδύνου.
• μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά κοντά στις πλευρές του κτιρίου.

Έλεγχοι που πρέπει να γίνουν πριν από την έναρξη των εργασιών.
Πάντοτε:
Κάνετε ένα πρόγραμμα της εργασίας που να αποτελείται από:
• περιγραφή του δώματος
• καταμερισμό των περιοχών του δώματος όπου θα γίνουν εργασίες.
• λεπτομερή περιγραφή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
• θέση των εξόδων κινδύνου
• θέση της κοντινότερης τηλεφωνικής συσκευής
• κάγκελα, λωρίδες επισήμανσης, πυροσβεστήρες και το τηλέφωνο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ποτέ:
• μην παραβλέπετε τις οδηγίες του προγράμματος εργασιών.
• μην χρησιμοποιείτε υλικά “παρόμοια” με αυτά που έχουν επιλεγεί.

Είναι προτιμότερο:
• να έχετε τουλάχιστο δύο εργάτες στο δώμα (να μην εργάζεται κάποιος μόνος του).

Ποτέ:
• Μην αρχίζετε τις εργασίες χωρίς να προσέχετε για τα μέτρα ασφαλείας.

Έλεγχοι που πρέπει να γίνουν πριν το διάλειμμα της εργασίας:
Πάντοτε:
• σβήνετε τα φλόγιστρα.
• κλείνετε τις βαλβίδες των φιαλών αερίου.
• ελέγχετε κάθε θερμό υλικό πριν απομακρυνθείτε από το δώμα.
• σβήνετε τον λέβητα της ασφάλτου πριν απομακρυνθείτε από το δώμα.

Είναι προτιμότερο:
• να αφήσετε τουλάχιστον έναν εργάτη στο δώμα.

Έλεγχοι που πρέπει να γίνουν στο τέλος της καθημερινής εργασίας:
Πάντοτε:
• απομακρύνετε τις κενές φιάλες αερίου από το δώμα.
• τακτοποιείτε όλα τα υλικά που βρίσκονται στο δώμα για να αποφύγετε πτώσεις και ατυχήματα.

Είναι προτιμότερο:
• να επιβλέπετε τους εργάτες όταν εγκαταλείπουν τον χώρο εργασίας.
• να κλείνετε τις προσβάσεις στο δώμα.
• να καλύπτετε όλους τους πυροσβεστήρες.