domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤOΠΑΝΩΝ

Η σωστή τοποθέτηση των ασφαλτόπανων είναι αναγκαία για την επιτυχημένη προστασία δωμάτων και στεγών. Οι παρακάτω οδηγίες δείχνουν τον τρόπο, με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται οι ασφαλτικές μεμβράνες και οι εισηγήσεις που περιέχονται μπορούν να υλοποιηθούν σωστά εάν ο τεχνίτης είναι ήδη καταρτισμένος στις βασικές τεχνικές τοποθέτησης ασφαλτικών ρολών. Για τον λόγο αυτό οι βασικές αρχές για την σωστή τοποθέτηση συνοψίζονται σε έξι σημεία, που αποκαλούνται “οι χρυσοί κανόνες”.


Οι έξι χρυσοί κανόνες τοποθέτησης ασφαλτοπάνων.

1. Τοποθέτηση ασφαλτοπάνων.
Οι μεμβράνες πρέπει να επικαλύπτουν η μία την άλλη ξεκινώντας από τις υδροροές ή το χαμηλότερο σημείο της ένωσης διαφορετικών δωμάτων.

2. Επικαλύψεις πλευράς με πλευρά και αρχής με τέλος των ρολών.
Πλευρά με πλευρά: Αυτές δημιουργούν την κατά μήκος σύνδεση μεταξύ δύο ρολών. Τα ρολά πρέπει να συγκολλώνται προσεκτικά, έτσι ώστε πιέζοντας κατά μήκος της ραφής να βγαίνει λιωμένο υλικό σε μια λωρίδα πλάτους 1 cm. Οι επικαλύψεις πλευράς με πλευρά δεν πρέπει να έχουν πλάτος μικρότερο των 10 cm.
Τέλος με αρχή: Αυτές δημιουργούν την σύνδεση στις μικρότερες πλευρές των ρολών. Και αυτές πρέπει να γίνονται με προσοχή. Η μεμβράνη πρέπει να θερμανθεί αρκετά ώστε όταν πιέζεται η ραφή, να βγαίνει λιωμένο υλικό σε μια λωρίδα πλάτους 1 cm. Η αλληλοκάλυψη δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 15 cm. Στα σημεία όπου τα ρολά τοποθετούνται με μερική σημειακή επικόλληση στην περιοχή της σύνδεσης αρχής και τέλους των ρολών, αυτά πρέπει να είναι πλήρως επικολλημένα στο υπόστρωμα σε ένα μήκος τουλάχιστο 1 m από κάθε πλευρά της ραφής.

3. Εφαρμογή με πλήρη επικόλληση
Το υπόστρωμα του ασφαλτοπάνου θερμαίνεται ταυτόχρονα, με έμφαση στο ρολό. Το φύλλο μεμβράνης που έχει ήδη τοποθετηθεί πρέπει να εκτεθεί άμεσα στη φλόγα στην περιοχή της επικάλυψης.

4. Κόψιμο της γωνίας του ρολού
Κόψιμο της γωνίας του ρολού που έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια που μονώνουμε στο σημείο της σύνδεσης του τέλους του με την αρχή του επόμενου ρολού κατά 45ο σε πλάτος 10 cm, έτσι ώστε να αποφύγουμε τοπικά την δημιουργία εξογκωμάτων με επικάλυψη τριών φύλλων.

5. Επικάλυψη με διπλή στρώση.
Εάν τοποθετηθεί δεύτερη στρώση, πρέπει να τοποθετηθεί επάνω στις ραφές της από κάτω μεμβράνης και να επικολληθεί σ’ αυτήν σε όλη την επιφάνεια (πλήρως).

6. Επικαλύψεις πλευράς με πλευρά και αρχής με τέλος των ρολών με επικάλυψη ψηφίδας.

Οι επικαλύψεις στις κατά μήκος πλευρές που δεν έχουν ψηφίδα αλλά για τις ραφές αρχής και τέλους των ρολών η κάτω μεμβράνη πρέπει να θερμανθεί αρκετά ώστε να ανεβεί το ασφαλτικό υλικό στην επιφάνεια. Αυτό γίνεται για να δώσει τέλεια σύνδεση των δύο άκρων εάν θερμανθεί το ασφαλτικό υλικό και της πάνω μεμβράνης.

Λείανση.

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι λεία και επίπεδη. Μια επιφάνεια σκυροδέματος είναι αποδεκτή εάν δεν προεξέχουν σημεία ύψους μεγαλύτερου των 10 mm κάτω από ένα χάρακα μήκους 2 m και δεν ανευρίσκονται επίσης προεξοχές μεγαλύτερες των 3 mm κάτω από ένα χάρακα 0,20 m. Η επιφάνεια πρέπει να λειαίνεται με το μυστρί και όλα τα κενά και οι ρωγμές να γεμίζονται με επισκευαστικό κονίαμα. Κάθε προεξοχή και κατάλοιπα των εργασιών, όπως καρφιά, επιστρώσεις, τεμάχια ξύλου κ.λ. πρέπει να απομακρύνονται.

Νερό - πάγος.

Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή πριν από την εφαρμογή. Επιφάνειες από σκυρόδεμα ή πλάκες από σκυρόδεμα πρέπει να αφήνονται να στεγνώσουν 8 ημέρες έως 3 εβδομάδες, ανάλογα με την εποχή.

Επιφάνεια στεγάνωσης από σκυρόδεμα.

Εφόσον ικανοποιούνται τα δύο παραπάνω, γίνεται επάλειψη με το ασφαλτικό συγκολλητικό αστάρι στα σημεία που πρόκειται να γίνει πλήρης επικόλληση του ασφαλτοπάνου. Το αστάρι εκπληρώνει δύο σημαντικές λειτουργίες, την προετοιμασία της επιφάνειας και την αύξηση της πρόσφυσης. Πρέπει να αφεθεί να στεγνώσει 2 – 24 ώρες.

Υπόστρωμα από ξύλο.

Φύλλα πισσόχαρτου πρέπει να καρφωθούν στην ξύλινη επιφάνεια χρησιμοποιώντας καρφιά με μεγάλη κεφαλή για να προστατευτεί το ξύλο από το φλόγιστρο. Κατόπιν η μεμβράνη πρέπει να επικολληθεί χρησιμοποιώντας την μέθοδο της πλήρους επικόλλησης.

Τοποθέτηση πάνω σε παλαιά στεγάνωση.

Εάν η κατάσταση της παλαιάς στρώσης είναι τέτοια που επιτρέπεται να διατηρηθεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα. Κατεστραμμένες ή φθαρμένες περιοχές πρέπει να αποξηλωθούν και οι φυσαλίδες πρέπει να επιπεδωθούν. Απλώστε πριν από την εφαρμογή μια στρώση ασφαλτικού ασταριού.

Τοποθέτηση πάνω σε υποστρώματα που δεν είναι ευαίσθητα στην θερμότητα.

Εάν το ασφαλτόπανο καταπονείται μηχανικά (βάδισμα, φορτία, καιρικές συνθήκες κ.λ.), τούτο υποχρεώνει στην εφαρμογή της πλήρους επικόλλησης και την χρήση υλικού πάχους 4-5 mm οπλισμένου με βαρύ, μη υφαντό πολυεστέρα. Η πλήρης επικόλληση δημιουργεί τον κίνδυνο να παρουσιαστούν φυσαλίδες που ανασηκώνουν το ασφαλτόπανο εάν τοποθετηθεί πάνω σε υγρές επιφάνειες η υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι η επιφάνεια του σκυροδέματος είναι λεία και ότι έχει ολοκληρωθεί η πήξη, για να λάβουμε υπ’ όψη μας την υγρασία του υποστρώματος. Επίσης είναι σημαντικό να επικολληθεί ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια, χωρίς να μένουν σημεία που δεν έχει επικολληθεί, καθότι εκεί μπορεί να σχηματιστούν φυσαλίδες υδρατμού. Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η χρήση του ασφαλτοπάνου με λευκή ψηφίδα ή η βαφή της μεμβράνης με ασβέστη ελαττώνει την πιθανότητα να εμφανιστούν φυσαλίδες υδρατμού.
Εάν οι φυσαλίδες εμφανιστούν στο ασφαλτικό αστάρι πριν από την εφαρμογή της μεμβράνης, πρέπει να ανοιχτούν και να επισκευαστούν.
Προσοχή ακόμη πρέπει να δίνεται στην παρουσία πάνω στην επιφάνεια λεπτής μεμβράνης (φιλμ) ωρίμανσης, που ψεκάζεται για να εξασφαλίσει την σωστή ωρίμανση του σκυροδέματος. Αυτή πρέπει να αφαιρεθεί.

Ευθυγράμμιση των ρολών.

Ξετυλίξτε το ρολό και ευθυγραμμίστε το επικαλύπτοντας την άκρη του κοντινότερου ρολού. Μετά διπλώστε το μερικά από τις δύο πλευρές και αρχίστε την διαδικασία επικόλλησης με την φλόγα.

Ξετύλιγμα των ρολών σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές μην κτυπάτε βίαια τα ρολά και μην τα ξετυλίγετε με τρόπο που μπορεί να τραυματίσει το ασφαλτόπανο. Ξετυλίξτε τα προσεκτικά χωρίς να τα κλωτσάτε.

Επικόλληση με φλόγα.

Τα ασφαλτόπανα επικολλώνται με την χρήση θερμότητας και δεν χρειάζονται υλικά όπως διαλύτες, κόλλες κ.λ. Η χρήση φλόγιστρου προπανίου είναι αρκετή για να θερμάνει το ρολό και να το κάνει να κολλάει το ίδιο. Καθώς ζεσταίνεται η λεπτή μεμβράνη πολυαιθυλενίου συστέλλεται, η πάνω της πλευρά μαυρίζει έως ότου γίνει γυαλιστερή, το ανάγλυφο τετράγωνο τείνει να γίνει επίπεδο, η επιφάνεια της μεμβράνης γίνεται γυαλιστερή και τότε είναι έτοιμη να κολληθεί πάνω στο υπόστρωμα και στις ραφές. Παραπάνω θέρμανση μπορεί να κάνει ζημιά στον οπλισμό από πολυεστέρα, που λιώνει στους 260 oC. Τότε εμφανίζεται συστολή, κυματισμός, η μεμβράνη πτυχώνεται και στην χειρότερη περίπτωση ανοίγουν τρύπες στο υλικό.
Αντίθετα, εάν η θέρμανση είναι ανεπαρκής η μεμβράνη δεν θα κολλήσει στο υπόστρωμα, μεταξύ των στρώσεων και στις ραφές.

Σφράγιση των αλληλοεπικαλύψεων, τι να μην κάνετε.

Η σφράγιση των ραφών με μυστρί, σπάτουλα ή άλλα εργαλεία έχει αποδειχτεί ότι κάνει περισσότερη ζημιά από καλό. Κατ’ αρχήν χαράζει και έτσι αδυνατίζει τον οπλισμό της μεμβράνης και συχνά η πάνω προστατευτική στρώση αφαιρείται, έτσι ο οπλισμός μένει εκτεθειμένος.
Συμβαίνει συχνά ο τεχνίτης να συγκολλήσει 1 – 2 cm πλάτους ραφής μόνον, ελπίζοντας ότι με την σφράγιση η ραφή είναι ικανοποιητική, αλλά δεν συνειδητοποιεί ότι τόσο μικρή συγκόλληση δεν δίνει αρκετή πρόσφυση ώστε να σφραγιστεί η αλληλοεπικάλυψη. Τελικά έχει χαθεί χρόνος γιατί οι ραφές πρέπει να ξαναγίνουν.
Είναι ασφαλέστερο και γρηγορότερο να σφραγιστούν σωστά οι ραφές την πρώτη φορά καθώς ξετυλίγεται το ρολό, κάνοντας το λιωμένο μίγμα να τρέξει έξω από την ραφή, γεγονός που θα σφραγίσει την ραφή μια για πάντα.

Στεγάνωση με δύο η περισσότερες στρώσεις ασφαλτοπάνου

Όταν το ασφαλτόπανο αποτελείται από δύο ή περισσότερες στρώσεις, είναι απαραίτητο να γίνεται πλήρης επικόλληση της μιάς πάνω στην άλλη. Δεν αποτελεί αιτιολόγηση για την λιγότερο προσεκτική εφαρμογή η ύπαρξη δύο στρώσεων. Εάν δεν γίνει πλήρης επικόλληση διατρέχουμε τους ίδιους κινδύνους με την περίπτωση της μιάς στρώσης. Εάν οι στρώσεις δεν είναι πλήρως επικολλημένες η μία πάνω στην άλλη και το νερό περάσει από την πρώτη στρώση, βρίσκει δίοδο μέσα από αναρίθμητους διαύλους μεταξύ των στρώσεων μέχρι να συναντήσει ένα αδύνατο σημείο στις ραφές της κάτω στρώσης και να προκύψει έτσι η διαρροή.
Η αποτελεσματικότητα των πολλαπλών στρώσεων είναι εγγυημένη μόνο όταν γίνεται πλήρης επικόλληση μεταξύ όλων των στρώσεων.

Συγκόλληση με φλόγιστρο σε κατακόρυφες επιφάνειες.

Πριν από την επικόλληση του ασφαλτοπάνου είναι υποχρεωτική η επάλειψη της επιφάνειας με το ασφαλτικό αστάρι.
Τα ασφαλτόπανα έχουν εξαιρετική αντίσταση στον ερπυσμό και δεν γλιστρούν, ακόμη και αν είναι κολλημένα σε κατακόρυφη επιφάνεια. Θερμαίνοντας με το φλόγιστρο και την μεμβράνη και το υπόστρωμα, το υλικό θα στερεωθεί ανθεκτικά χωρίς την ανάγκη μηχανικής υποστήριξης μόλις κρυώσει η λιωμένη επιφάνεια.
Το καλοκαίρι η μεμβράνη και το υπόστρωμα μπορεί να είναι τόσο θερμά, που θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να κρυώσουν και να πιάσει το υλικό. Εάν συμβεί αυτό, ο τεχνίτης πρέπει να κρατήσει με τα χέρια του το υλικό μέχρι αυτό να κρυώσει. Αν δεν το κάνει το υλικό δεν θα μείνει όπως είναι τοποθετημένο και θα πέσει.
Φύλλα που έπεσαν δεν πρέπει να θερμαίνονται και πάλι αμέσως με το φλόγιστρο σε μία ακόμη προσπάθεια να επικολληθούν στην επιφάνεια. Αντί αυτού ο τεχνίτης πρέπει να περιμένει έως ότου αυτά κρυώσουν. Εάν δεν γίνει αυτό τα φύλλα ουδέποτε θα κρυώσουν και συνεπώς δεν θα επιτευχθεί η επικόλλησή τους στην επιφάνεια.
Συνοπτικά: Στις κατακόρυφες εφαρμογές η μεμβράνη και το υπόστρωμα θερμαίνονται με το φλόγιστρο και ο τεχνίτης συγκρατεί το υλικό στην θέση του μέχρι να κρυώσει αρκετά ώστε να γίνει η επικόλληση.

Προέκταση μεμβράνης στο στηθαίο

α. Με μεταλλική λάμα στερέωσης
Εάν δεν έχει προβλεφθεί εσοχή στο στηθαίο ώστε να ενσωματωθεί το τελείωμα της μεμβράνης, μια μεταλλική λάμα στερέωσης πρέπει να καρφωθεί και να σφραγιστεί πάνω στην άκρη του φύλλου. Η μεμβράνη πρέπει να είναι πλήρως επικολλημένη στο υπόστρωμα στο στηθαίο και στην οριζόντια περιοχή.
β. Προστατευμένη προέκταση.
Εάν έχει προβλεφθεί εσοχή στο στηθαίο ώστε να ενσωματωθεί το τελείωμα της μεμβράνης, το υλικό επικολλάται εκεί και μετά καλύπτεται με μεταλλικό πλέγμα, όπου στηρίζεται ο σοβάς.
γ. Τελείωμα με μεταλλικό κάλυμμα.
Εάν η στεγανωτική μεμβράνη πρέπει να καλύψει το στηθαίο, τότε επικολλάται πλήρως στο υπόστρωμα και καλύπτεται με μεταλλικό τεμάχιο.
Φωταγωγοί.
Ακολουθείται η διαμόρφωση όπως το σχήμα.

Υδρορροές

Ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Επαλείψατε την περιοχή έδρασης της υδρορροής με το ασφαλτικό αστάρι.
Επικολλήστε ένα τεμάχιο μεμβράνης στην περιοχή αυτή.
Επικολλήστε την περιμετρική επίπεδη προεξοχή της υδρορροής στο προηγούμενο φύλλο μεμβράνης.
Τέλος επικολλήστε ένα φύλλο μεμβράνης πάνω στο πρώτο τεμάχιο μεμβράνης και στην περιμετρική επίπεδη προεξοχή της υδρορροής.

Εξαεριστήρες

Συντήρηση:
Η ζωή του συστήματος στεγάνωσης είναι σε άμεση σχέση με την προσοχή και συντήρηση που θα δεχθεί.
Συνιστώνται τακτικές επιθεωρήσεις, με ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο της λειτουργικής δυνατότητας των μεταλλικών ράβδων στα τελειώματα, υδροροές, σωλήνες υπερχείλισης κ.λ., καθώς και στην απομάκρυνση των φύλλων, βρύων και άλλων στοιχείων που μπορούν να εμποδίσουν το σύστημα απορροής.