domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ένα από τα πιο ευαίσθητα σηµεία κατασκευής των οικοδοµών, που χρήζουν ιδιαιτέρας προσοχής των
µελετητών ενός έργου, είναι οι αρµοί διακοπής (π.χ σκυροδετήσεων) και οι αρµοί διαστολής,
γενικότερα. Οι αρµοί σε οριζόντια δοµικά στοιχεία των κτιρίων διαµορφώνονται ούτως ώστε να
εξασφαλίζουν την πλήρη στεγανότητά τους, τόσο από τις εντατικές σεισµικές δυναµικές επιδράσεις,
όσο και µε τις θερµοκρασιακές γραµµικές µεταβολές των διαφόρων δοµικών υλικών
Σε κτίρια µεγάλης επιφάνειας, ιδίως φέροντος οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα, η κατασκευή
επαρκούς αριθµού αρµών διαστολής, από το δώµα ως τα θεµέλια, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, τόσο στο
σχεδιασµό, όσο και στην επιλογή των υλικών σφραγίσεών τους, προκειµένου να προστατευθούν τα
κτίρια από τις ανεπιθύµητες εισροές υδάτων, αέρα, σκόνης κτλ.
Τα υλικά πληρώσεως των αρµών θα πρέπει να καλύπτουν τα εξής βασικά στοιχεία:
• Η σύσταση του υλικού να είναι τέτοια που να αποκλείεται η ροή του ιδιαίτερα υπό συνθήκες
υψηλών θερµοκρασιών.
• Η πρόσφυσή τους να είναι η καλύτερη δυνατή και να µην επηρεάζεται από τις κλιµατολογικές
συνθήκες
• Να εξασφαλίζεται η αντοχή τους στο νερό και πέραν αυτού στα οξέα και τα αλκαλικά.
• Να διασφαλίζεται η απορρόφηση των κινήσεών τους από τις διαστολές-συστολές και τις
δονητικές τάσεις. Συστήνεται το πάχος του αρµού να είναι διπλάσιο από την προβλεπόµενη
κίνηση λόγω διαστολών και το βάθος του 1,0 έως 1,6 φορά το πλάτος του.

Χρήσεις:

• Σφράγιση σε αρµούς κτηρίων, δωµάτων.
• Σφράγιση σε αρµούς διαδρόµων αεροδροµίων, αρδευτικών διωρύγων,
• Σφράγιση σε αρµούς δεξαµενών, τοιχίων, βιοµηχανικών δαπέδων.
• Σφράγιση και συγκόλληση πλαϊνών τελειωµάτων σε εφαρµογές µεµβρανών.
• Σφράγιση και συγκόλληση σε κουφώµατα θυρών και παραθύρων.
• Σφράγιση και συγκόλληση σε ντουλάπια, µπάνια, νεροχύτες, πλακάκια, στηθαία, στέγες.
• Σφράγιση και συγκόλληση αµαξωµάτων, κοντεινερ, καταστρωµάτων πλοίων.
• Σφράγιση και συγκόλληση τσιµεντοσανίδας.
• Σφράγιση σταθερών αρµών κτηρίων, βιοµηχανικών δαπέδων.

Πλεονεκτήµατα:
• Έχει εξαιρετικές αντοχές στην γήρανση, στους µικροοργανισµούς, µύκητες, διάφορα χηµικά.
• Παραµένει αµετάβλητο στο γλυκό και στο θαλασσινό νερό, στα αλκαλικά, και διατηρεί τις
ιδιότητες του ακόµα και σε θερµοκρασίες έως –40ΟC.
• Είναι κατάλληλο για πόσιµο νερό, αντέχει στην υδρόλυση.
• Εφαρµόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια µε το κατάλληλο primer.
• Είναι άοσµο και έχει υψηλή χρωµατική σταθερότητα.
• Μεγάλης ελαστικότητας, ενός συστατικού, τρίβεται και βάφεται εύκολα.
• Έχει µεγάλη ευκολία στην χρήση µε την µεγαλύτερη δυνατή οικονοµία στην εφαρµογή.
• Primer για κάθε υπόστρωµα (εκτός pvc, πολυαιθυλένιο).

Στεγάνωση αρµού

Χρήσεις:
• Σφράγιση σταθερών αρµών κτηρίων, βιοµηχανικών δαπέδων.
• Σφράγιση και συγκόλληση αµαξωµάτων, κοντεινερ, καταστρωµάτων πλοίων.
• Σφράγιση και συγκόλληση δεξαµενών, τοιχίων.
• Σφράγιση και συγκόλληση τσιµεντοσανίδας.
• Σφράγιση και συγκόλληση σε κουφώµατα θυρών και παραθύρων.
• Σφράγιση και συγκόλληση σε µπάνια, νεροχύτες, πλακάκια.
• Σφράγιση και συγκόλληση σε ξύλινα δάπεδα, ντουλάπια, στηθαία, στέγες.

Πλεονεκτήµατα:

• Έχει εξαιρετικές αντοχές στην γήρανση, στους µικροοργανισµούς, µύκητες, διάφορα χηµικά.
• Παραµένει αµετάβλητο στο γλυκό και στο θαλασσινό νερό, στα αλκαλικά, και διατηρεί τις
ιδιότητες του ακόµα και σε θερµοκρασίες έως –40ΟC.
• Είναι κατάλληλο για πόσιµο νερό, αντέχει στην υδρόλυση.
• Εφαρµόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια µε το κατάλληλο primer.
• Είναι άοσµο και έχει υψηλή χρωµατική σταθερότητα.
• Μεγάλης ελαστικότητας, ενός συστατικού, τρίβεται και βάφεται εύκολα.
• Έχει µεγάλη ευκολία στην χρήση µε την µεγαλύτερη δυνατή οικονοµία στην εφαρµογή.
• Primer για κάθε υπόστρωµα (εκτός pvc,πολυαιθυλένιο).
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
• Kαθαρίζουµε επιµελώς τις επιφάνειες των αρµών. Aν ο αρµός είναι ανοικτός από κάτω το βάθος
ρυθµίζεται µε την χρήση σφουγγαριού από διογκωµένο πολυαιθυλένιο ή διογκωµένη
πολυστερίνη.
• Το βάθος πρέπει να είναι το ήµισυ του πλάτους του αρµού.
• Καθαρίζουµε επιµελώς τις παρειές του αρµού.
• Επαλείφουµε το αστάρι PRIMER-PU σε στεγνή επιφάνεια όταν η επιφάνεια
είναι βρεγµένη.
•. Η κατανάλωση εξαρτάται από το πορώδες. Σε σκυρόδεµα καλής
ποιότητας συνήθως είναι ~150gr/m2. Ένα λίτρο ασταριού συνήθως.
• H άριστη θερµοκρασία για την εφαρµογή του υλικού είναι 25οC. Yψηλότερες θερµοκρασίες
µειώνουν τον χρόνο εργασιµότητας του υλικού καθώς και τον τελικό χρόνο βουλκανισµού του
λάστιχου.Xαµηλότερες θερµοκρασίες λειτουργούν αντίθετα.
Tρόπος υπολογισµού απαιτούµενης ποσότητος:
Π.χ. έχουµε έναν αρµό διαστάσεων 1 cm βάθος και 2 cm πλάτος
Άρα 1X2=2 cm2 είναι η κάθετος επιφάνεια του αρµού.
Tώρα 2 cm2X100 cm=200 cm3 είναι ο όγκος που πρέπει να γεµίσει µε υλικό ανά τρέχον µέτρο (100
cm).
Πολλαπλασιάζοντας τον όγκο µε το ειδικό βάρος του σφραγιστικού έχουµε το απαιτούµενο βάρος
ανά τρέχον µέτρο, δηλαδή:
200X1.4=280 gr. Άρα χρειάζονται 280 γραµµάρια υλικού ανά τρέχον µέτρο.