domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΜΠΑΛΚΟΝΙΩΝ


Η διείσδυση των υδάτων και των υδρατµών στα δοµικά υλικά προκαλεί µεγάλες φθορές όπως:

• Διάβρωση και αποσάθρωση των υλικών
• Χηµική διάβρωση και οξείδωση του σιδηρού οπλισµού του σκυροδέµατος
• Δηµιουργία εξανθηµάτων και κηλίδων
• Ανάπτυξη χλωρίδας, λειχηνών και µηκυτών
• Κινήσεις στη µάζα των υλικών

Πολλές από τις άνω φθορές οφείλονται στην άµεση επίδραση της υγρασίας σε συνάρτηση µε τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του νερού και σε σχέση µε τις αντίστοιχες ιδιότητες των υλικών. Η διαλυτική δράση του νερού, που είναι ο πλέον διαδεδοµένος και ισχυρός διαλύτης στη φύση, εµφανίζεται µετά από παρατεταµένη επίδρασή του και αυξάνει σηµαντικά όταν το νερό περιέχει διάφορες ουσίες που έχουν διαλυθεί από το νερό της βροχής όπως το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου και ορισµένα οξείδια του αζώτου.
Μία άλλη παράµετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν είναι τα προβλήµατα της διείσδυσης του νερού από την σηµαντική αύξηση του όγκου του (κατά 10%) από την επίδραση του παγετού όταν
µετατρέπεται από υγρή σε στερεά µορφή. Η καταστροφική επίδραση από την παρουσία παγετού είναι συνάρτηση του πορώδους εκάστου υλικού και της ποσότητας του νερού που έχει απορροφηθεί.
Οι διάφορες κατασκευές προκειµένου να είναι χρησιµοποιήσιµες και βιώσιµες απαιτούν αποτελεσµατική στεγάνωση έναντι υγρασίας και νερού.
Στην περίπτωση των µπαλκονιών, το πρόβληµα που πρέπει να αντιµετωπισθεί είναι η απλή υγρασία ή το νερό που θα διαπεράσει την επικάλυψη (µάρµαρο, µωσαϊκό, πλακάκια) των µπαλκονιών και θα εισχωρήσει στην κατασκευή µας, δηµιουργώντας όλα τα παραπάνω προβλήµατα. Η στεγάνωση των µπαλκονιών είναι αναγκαία και θα πρέπει:

• Να αντιµετωπίζει µε επάρκεια την υγρασία ή το νερό.
• Να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία, ελαστικότητα, καλή πρόσφυση και
διάρκεια στο χρόνο, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης προσβασιµότητάς της.

Η στεγάνωση των µπαλκονιών µπορεί να χωριστεί σε δύο περιπτώσεις

1. Πάνω από την επικάλυψη (µάρµαρο, µωσαϊκό, πλακάκια) των µπαλκονιών
2. Πριν τοποθετηθεί η επικάλυψη (µάρµαρο, µωσαϊκό, πλακάκια) των µπαλκονιών
Στεγάνωση πάνω από την επικάλυψη (µάρµαρο, µωσαϊκό, πλακάκια) των µπαλκονιών
Αποτελεσµατική λύση για την στεγάνωση των µπαλκονιών πάνω από την επικάλυψη (τελική στρώση)

Δηλαδή είναι ένα διαφανές στεγανωτικό βερνίκι, το οποίο µετά τον πολυµερισµό (στέγνωµα), παράγει ισχυρή σκληρή και ελαστική µεµβράνη µε υψηλή ενδοµοριακή δικτύωση για υψηλή αντοχή στα χηµικά, µε ισχυρότατη πρόσφυση και µεγάλη αντοχή στην υδρόλυση.
Παράγεται σε συσκευασία ενός ή δυο συστατικών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

• Στεγανώνει και προστατεύει φυσικές πέτρες, µωσαϊκά, τούβλα, µάρµαρο, πωρόλιθο, ξύλα .
• Στεγανοποιεί τριχοειδείς ρωγµές.
• Άριστη πρόσφυση και στεγάνωση σηµείο προς σηµείο.
• Μεγάλη αντοχή στη υπεριώδη ακτινοβολία.
• Μεγάλη αντοχή στην υδρόλυση και στους µικροοργανισµούς.
• Αντοχή στην υδρόλυση και στεγάνωση µικρορωγµών.
• Αντοχή στα χηµικά.

• Δεν επηρεάζεται από Πετρέλαιο, Οξέα, Χηµικά, Αλκάλια, Βενζίνη, Βρώµες, Απορρυπαντικά.
• Δεν ξεφλουδίζει.
• Δεν κιτρινίζει και δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
• Έχει ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους επιφάνεια (Ξύλο, Πέτρες, Τσιµέντο, Μωσαϊκά).
• Έχει εξαιρετική στιλπνότητα.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:
• Στεγάνωση και προστασία µωσαϊκών.
• Στεγάνωση και προστασία δεξαµενών.
• Στεγάνωση και προστασία εµφανούς µπετόν.
• Στεγάνωση και προστασία µαρµάρων.
• Στεγάνωση και προστασία ξύλου.
• Στεγάνωση και προστασία φυσικών πετρών.
• Στεγάνωση και προστασία µπαλκονιών.
• Στεγάνωση και προστασία λουτρών.
Στεγάνωση πριν τοποθετηθεί η επικάλυψη (µάρµαρο, µωσαϊκό, πλακάκια) των µπαλκονιών
Αποτελεσµατική λύση για την στεγάνωση των µπαλκονιών πριν τοποθετηθεί η επικάλυψη (τελική στρώση)

Το στεγανωτικό βερνίκι είναι 100% στεγανωποιητικό, αδιάβροχο, ελαστοµερές, µονωτικό επίχρισµα πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, το οποίο επαλειφόµενο στις επιφάνειες (ανόργανες ή
οργανικές), σχηµατίζει ελαστική στεγανωτική µεµβράνη, µε άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια και εξαιρετική σκληρότητα ώστε να αντέχει σε µεγάλες µηχανικές καταπονήσεις.. Έχει την δυνατότητα να προστατεύει υπάρχουσες και µελλοντικές ρωγµές, ώστε η επιφάνεια να είναι απόλυτα στεγανή. Αντέχει στα λιµνάζοντα νερά και δεν επηρεάζεται από τα συνηθισµένα χηµικά.

Κατάλληλα υποστρώµατα για την εφαρµογή του στεγανωτικού βερνικιού είναι:
σκυρόδεµα, αµιαντόπλακες, γαρµπιλοµωσαικό, ταρατσόπλακες, ανθεκτικές ακρυλικές και ασφαλτικές επαλείψεις, ξύλινες επιφάνειες, οξειδωµένα µέταλλα (όχι γαλβάνιζε και αλουµίνιο χωρίς primer).

Εργασίες εφαρµογής του

1. Kαθαρίζουµε την επιφάνεια από τα σαθρά υλικά, σκόνες, φυτικούς οργανισµούς , άλατα , λάδια. Τα σαθρά υλικά πρέπει να λειαίνονται και να αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία . Οι γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να αγριεύονται η να χρησιµοποιείται αστάρι.

2. Η επάλειψη της πρώτης στρώσης (κόκκινου χρώµατος) γίνεται µε συµµετοχή διαλύτη 10% περίπου. H επάλειψη γίνεται µε ρολό καλής ποιότητας.

3. Τοποθέτηση (εάν απαιτείται) οπλισµού από γεωύφασµα ή πλέγµα στην πρώτη στρώση.

4. Σχηµατισµός της ελαστικής στεγνωτικής µεµβράνης µε την επάλειψη δεύτερης στρώσης (λευκού χρώµατος), αυτούσιου ή µε ελάχιστη συµµετοχή διαλύτη : έως 3%. H επάλειψη της δεύτερης στρώσης γίνεται µετά        από 24-48 ώρες από την πρώτη στρώση, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες.

5. Μετά την εφαρµογή της στεγανωτικής στρώσης γίνεται επίπαση του υλικού µε χαλαζιακή άµµο και τοποθέτηση της τελικής στρώσης (µάρµαρο, πλακάκια).
Στην περίπτωση άοπλης εφαρµογής του υλικού, οι ενδεχοµένως υπάρχουσες έντονες ρηγµατώσεις της επιφάνειας, να απαιτούν επισκευή πριν τη τελική στρώση µε πολυουρεθανικής µαστίχα 2 συστατικών.
Kατανάλωση πρώτης στρώσης 0.8-0.9kg/m2 και δεύτερης στρώσης: 0.7-0.9kg/m2.