domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΚΕΚΛΙΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΠΕΤΟΝ

Μια από τις σοβαρότερες απειλές που αντιµετωπίζουν τα οικοδοµικά έργα είναι οι ζηµιές που µπορεί να προέλθουν από την διείσδυση του νερού και της υγρασίας σε περίπτωση πληµελούς υγροµόνωσης.
Οι βασικές απειλές που αντιµετωπίζουν τα δώµατα-στέγες των κατασκευών µας προέρχονται από τα νερά της βροχής, ιδιαίτερα στις περιόδους µεγάλων βροχοπτώσεων, και από την τήξη του χιονιού. Η
διείσδυση της υγρασίας διευκολύνεται από τις στέγες µε µικρές ρύσεις, ύπαρξη κοιλοτήτων ή µικρές διατοµές υδατοσυλλεκτών και σωλήνων αποχέτευσης των νερών της βροχής µε αποτέλεσµα να
καθυστερεί η απορροή τους και ως εκ τούτου τα παραµένοντα στις στέγες νερά να διαποτίζουν ευκολότερα τα διάφορα υλικά µόνωσης και τελικά να δηµιουργούν δυσµενείς και ακατάλληλες
συνθήκες διαβίωσης των ενοίκων µειώνοντας συγχρόνως τη διάρκεια ζωής των έργων µε ανεπαρκή υγροµόνωση.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Η στεγάνωση των κεκλιµένων στεγών µε υπόστρωµα µπετόν πρέπει να εξασφαλίζει πλήρη στεγανότητα και ταυτοχρόνως να έχει αντοχή στις καιρικές επιδράσεις, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, ελαστικότητα και καλή πρόσφυση. Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει η στεγάνωση µε χυτή ελαστική πολυουρεθανική µεµβράνη.

Στεγάνωση µε ελαστική πολυουρεθανική µεµβράνη

Είναι 100% στεγανωποιητικό, αδιάβροχο, ελαστοµερές, µονωτικό επίχρισµα πολυουρεθανικής βάσεως ενός συστατικού, το οποίο επαλειφόµενο στις επιφάνειες (ανόργανες ή οργανικές), σχηµατίζει ελαστική στεγανωτική µεµβράνη, µε άριστη πρόσφυση σε όλη την επιφάνεια και εξαιρετική σκληρότητα ώστε να αντέχει σε µεγάλες µηχανικές καταπονήσεις. Έχει µεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και κατά συνέπεια µεγάλη διάρκεια ζωής. Έχει την δυνατότητα να προστατεύει υπάρχουσες και µελλοντικές ρωγµές, ώστε η επιφάνεια να είναι απόλυτα στεγανή. Αντέχει στα λιµνάζοντα νερά και δεν επηρεάζεται από τα συνηθισµένα χηµικά.

Κατάλληλα υποστρώµατα για την εφαρµογή είναι:
σκυρόδεµα, αµιαντόπλακες, γαρµπιλοµωσαικό, ταρατσόπλακες, ανθεκτικές ακρυλικές και ασφαλτικές επαλείψεις, ξύλινες επιφάνειες, οξειδωµένα µέταλλα (όχι γαλβάνιζε και αλουµίνιο χωρίς primer).

Πλεονεκτήµατα συστήµατος
Η ελαστική πολυουρεθανική µεµβράνη δεν είναι απλώς ένα ακόµη υλικό µέσα στον ήδη τεράστιο κατάλογο εµπορικών ονοµάτων. Παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που σε γενικές γραµµές είναι τα εξής:
1. Eίναι ελαστική, στεγανωτική , αδιάβροχη µεµβράνη η οποία άοπλη ή οπλισµένη, σχηµατιζόµενη επί τόπου (in site), µε καθολική εναπόθεση και πρόσφυση υλικού, σηµείο προς σηµείο της
επιφάνειας. Aυτό σηµαίνει ότι ακόµη και σηµειακές αστοχίες της µεµβράνης έχουν ελάχιστη πιθανότητα να δηµιουργήσουν προβλήµατα στεγανότητας, ενώ π.χ. η διάτρηση µιας µεµβράνης PVC καθιστά άχρηστη την στεγανοποίηση στην περίπτωση µίας πλήρους κατασκευής µόνωσης.
2. Eφαρµόζεται σε όλες τις επιφάνειες (ανόργανες ή οργανικές) ενώ τα τσιµεντοειδή π.χ. απαιτούν ανόργανα υποστρώµατα, η δε µεµβράνη PVC απαιτεί διαχωρισµό από επιφάνειες που έχουν υποστεί ασφαλτικές επαλείψεις.
3. Δεν παρουσιάζει προβλήµατα σε επαφή µε την εξηλασµένη πολυστυρόλη (Roofmate SL-A), ενώ η µεµβράνη PVC απαιτεί διαχωρισµό από την πολυστυρόλη µε βαρύ γεωύφασµα.
4. Είναι η µοναδική σωστή λύση για προβληµατικές ταράτσες όπου παρ’όλη την πλήρη κατασκευή µόνωσης, υπάρχουν προβλήµατα υγρασίας. Στις περιπτώσεις αυτές κατά κανόνα η τελική
επιφάνεια είναι ταρατσόπλακες ή γαρµπιλοµωσαϊκό. Οι µέχρι τώρα αντιµετωπίσεις, στην µεγάλη πλειοψηφία, είναι τοποθέτηση ασφαλτοπάνων ή ακρυλική επάλειψη. Τα µεν ασφαλτόπανα έχουν
µικρή διάρκεια ζωής, προβλήµατα στις συγκολλήσεις των φύλλων αλλά και στην περιµετρική συγκόλληση (συχνές αποκολλήσεις), δηµιουργούν συµπυκνώσεις υδρατµών και υπάρχει κίνδυνος
υγρασίας, ανεξάρτητα της στεγανότητας των ασφαλτοπάνων. Οι δε ακρυλικές επαλείψεις έχουν µικρή διάρκεια ζωής, ανεπαρκή πρόσφυση στις επιφάνειες και µικρή αντοχή ως προς την σκληρότητα.

Eίναι πραγµατικά η µοναδική σωστή λύση δεδοµένου ότι έχει απεριόριστες δυνατότητες εφαρµογής (ταράτσες, ζαρντινιέρες, υπόγεια, δεξαµενές, στέρνες , γέφυρες, κανάλια, τούνελ, τοιχία κ.λ.π.) και
σε συνδυασµό µε την οικονοµική τιµή του είναι η καλύτερη επιλογή, µε όρους οικονοµικo-τεχνικούς.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

1. Kαθαρίζουµε την επιφάνεια από τα σαθρά υλικά, σκόνες, φυτικούς οργανισµούς , άλατα , λάδια. Τα σαθρά υλικά πρέπει να λειαίνονται και να αποµακρύνονται µε τα κατάλληλα εργαλεία . Οι
γυαλιστερές επιφάνειες πρέπει να αγριεύονται η να χρησιµοποιείται αστάρι
2. Η επάλειψη της πρώτης στρώσης (κόκκινου χρώµατος) γίνεται µε συµµετοχή διαλύτη 10% περίπου. H επάλειψη γίνεται µε ρολό καλής ποιότητας.
3. Τοποθέτηση (εάν απαιτείται) οπλισµού από γεωύφασµα
4. Σχηµατισµός της ελαστικής στεγνωτικής µεµβράνης µε την επάλειψη δεύτερης στρώσης (λευκού χρώµατος), αυτούσιου ή µε ελάχιστη συµµετοχή διαλύτη έως 3%. H επάλειψη της δεύτερης στρώσης γίνεται µετά από 24-48 ώρες από την πρώτη στρώση, ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες.
Στην περίπτωση άοπλης εφαρµογής του υλικού, οι ενδεχοµένως υπάρχουσες έντονες ρηγµατώσεις της επιφάνειας, να απαιτούν επισκευή πριν τη τελική στρώση µε πολυουρεθανικής µαστίχα 2 συστατικών

Kατανάλωση πρώτης στρώσης 0.8-0.9kg/m2 και δεύτερης στρώσης: 0.7-0.9kg/m2.