domika.gr

Switch to desktop Register Login

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

Προληπτικά μέτρα στο μπετόν.

Συνιστάται η χρήση πρόσμεικτων (στεγανοποιητικών μάζης) και συνθετικών ινών. Επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή μείωση του νερού ανάμιξης. Περισσότερο νερό υποβιβάζει όλες τις δυνατότητες του σκληρυμένου σκυροδέματος. Ελέγχεται η κοκκομετρική σύνθεση ώστε να βρίσκεται στην βέλτιστη περιοχή. Η σωστή συμπύκνωση παίζει σπουδαίο ρόλο. Τέλος η συντήρηση πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη. Συνιστάται η χρήση επαλειφόμενων αντιεξατμιστικών μεμβρανών όπου το μπετόν μένει εκτεθειμένο.

Ασυνέχειες του μπετόν

Όλοι οι αρμοί εργασίας π.χ. αρμός μεταξύ τοιχείου και δαπέδου υπογείου, πρέπει να εξασφαλίζονται από τυχόν είσοδο νερού. Ένας εύκολος και αξιόπιστος τρόπος είναι τα αυτοδιογκούμενα κορδόνια μπεντονίτη. Απλά στερεώνονται στο παλιό μπετόν, εγκιβωτίζονται με τη σκυροδέτηση του νέου και αποτρέπουν αυτοδιογκούμενα κάθε πιθανή είσοδο νερού διαμέσου του αρμού.
Τυχόν ρωγμές που προκλήθηκαν από καθιζήσεις, κακή διαστασιολόγηση ή κακοτοποθετημένο οπλισμό, μπορούν σφραγίζονται στεγανά και ελαστικά με εύκαμπτα κονιάματα.
Τέλος για τους αρμούς διαστολής πρέπει να προβλέπεται η χρήση waterstops από μαλακό PVC καθώς και επιφανειακή σφράγιση με ελαστομερείς μαστίχες.

Στεγανοποίηση τοιχείων από την εξωτερική πλευρά

Η στεγανοποίηση των τοιχείων πρέπει να γίνεται πάντα από την εξωτερική πλευρά και μόνο σε περίπτωση ανάγκης από μέσα. Αφού γίνει ο κατάλληλος έλεγχος για φωλιές αδρανών, τρυπόξυλα, αρμούς ρωγμές και επισκευή και τα κατάλληλα κονιάματα, μπορούν να εφαρμοστούν οι παρακάτω λύσεις κατά σειρά προτίμησης :
1) Εφαρμογή ασφαλτικής μεμβράνης
2) Εφαρμογή ασφαλτικής αυτοκόλλητης μεμβράνης
3) Εφαρμογή δύο στρώσεων τσιμεντοειδούς ( Επαλειφόμενου τύπου )
4) Εφαρμογή δύο στρώσεων ασφαλτοκαουτσούκ.
Συνιστάται θερμά η προστασία των στεγανωτικών στρώσεων με μεμβράνες προστασίας αποστράγγισης τύπου ( Αυγουλιέρας )

 

Στεγανοποίηση τοιχείων από την εσωτερική πλευρά

Εδώ η λύση είναι μονοσήμαντη. Χρησιμοποιούνται τσιμεντοειδή υλικά γιατί έχουν την δυνατότητα ανάληψης αρνητικών πιέσεων. Όλες οι επεμβάσεις πρέπει να γίνονται επάνω στο μπετόν.
Καλό είναι να ακολουθήσουν αλλες δύο επικαλυπτικές στρώσεις που θα πρέπει να γίνονται χωρίς την χρήση ασβέστου αλλά με οικοδομική ρητίνη.

 

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ HDPE. ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΑΣ
 

1. Το προϊόν


Οι μεμβράνες από HDPE – υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο / High Density Polyethylene – με τις χαρακτηριστικές προεξοχές σχήματος κόλουρου κώνου, πρωτοχρησιμοποιήθηκαν στην Ευρώπη ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’50. Αρχές της δεκαετίας του ’80 η τεχνολογία αυτή διέσχισε τον Ατλαντικό και αναπτύχθηκε στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα στον Καναδά σαν air gap technology.
Στην Ευρώπη οι μεμβράνες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως σαν προστασία της στεγανωτικής στρώσης των τοιχείων από μηχανικές κακώσεις κατά τη διάρκεια των επιχωματώσεων. Υπάρχουν βέβαια και διαφορετικές βερσιόν του προϊόντος, κατάλληλες για διαφορετικές εργασίες.

Στις ΗΠΑ και τον Καναδά οι μεμβράνες αυτές αντικαθιστούν την ίδια την υγρομόνωση. Για να γίνει αυτό, συγκολλούν επιμελώς τα παρακείμενα φύλλα με ασφαλτοβουτυλικές μαστίχες και φυσικά δημιουργούν τέλεια πλευρική αποστράγγιση – βλέπε σχετικό άρθρο μας για τσιμεντοειδή

Είναι εφικτή η στεγανοποίηση με μεμβράνες HDPE; Έτσι όπως τις δουλεύουν στον Καναδά, ναι. Στην Ευρώπη και ιδίως στην Ελλάδα, καλύτερα να το ξεχάσουμε !!!!

Μια δεύτερη εφαρμογή των μεμβρανών HDPE είναι η αντικατάσταση του μπετόν καθαριότητος. Λύση οικονομική, έξυπνη, γρήγορη και 100% πετυχημένη.

2. Φυσικές ιδιότητες – Πλεονεκτήματα του HDPE


Απολύτως στεγανό στο νερό και τους υδρατμούς.
Αντέχει στην παγωνιά (από –30οC έως + 80οC).
Αντέχει στα οξέα του χώματος, βακτήρια, μύκητες κλπ.
Άσηπτο
Ανθεκτικό σε κρούσεις και μεγάλες πιέσεις.
Δεν τρυπάει από τις ρίζες.
Δεν μολύνει τον υδροφόρο ορίζοντα, μη τοξικό.

3. Βασικές λειτουργίες του προϊόντος


Α) Μηχανική προστασία της στεγανοποίησης –μεμβράνη, επαλειφόμενο ασφαλτικό ή τσιμεντοειδές κλπ. – κατά τη διαδικασία της επιχωμάτωσης.
Β) Δημιουργία μιας υγιεινής στρώσης αέρα μπροστά από το τοιχείο. Το τοιχείο δεν έρχεται σε επαφή με το λασπωμένο έδαφος. Η στρώση στάσιμου αέρα συνεπάγεται και αυξημένη θερμομόνωση.
Γ) Συνεισφορά στην υγρομόνωση, ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιηθεί σφραγιστική μαστίχη στους αρμούς. Όταν δε το υγρό περάσει την πρώτη ζώνη άμυνας, δηλαδή την ίδια τη μεμβράνη, θα πέσει στο κενό αερισμού και θα αποστραγγισθεί εύκολα.
Δ) Αποστράγγιση και από τις δυο όψεις.

4. Τρόπος εφαρμογής


Οι προεξοχές κοιτάζουν πάντα προς το τοιχείο.
Τα φύλλα – συνήθως διαστάσεων 2x20m – πρέπει να τοποθετούνται κατά τη μεγάλη τους διάσταση για να αποφεύγονται κατά το δυνατόν οι αρμοί. Το επίπεδο άκρο της μεμβράνης μπαίνει ψηλά.
Για τη στήριξη χρησιμοποιούνται γαλβανισμένα ατσαλόκαρφα με πλαστικές ροδέλες που προστατεύουν τη μεμβράνη από στο σχίσιμο.
Μια χάραξη με κιμωλία της νοητής τελικής στάθμης του εδάφους διευκολύνει την εργασία.
Καλό είναι η εφαρμογή να γίνεται από δύο άτομα συγχρόνως.
Ο ένας ξετυλίγει δύο – τρία μέτρα μεμβράνης και ο άλλος εφαρμόζει με πιστόλι τα ατσαλόκαρφα. Απόσταση μεταξύ των καρφιών: περίπου 30cm. Συνιστάται να μπαίνουν στη δεύτερη και τρίτη σειρά προεξοχών εναλλάξ.
Στις γωνιές η μεμβράνη να τεντώνεται καλά.
Συνεχόμενα φύλλα επικαλύπτονται κατά 20 τουλάχιστον εκατοστά. Προαιρετικά και ανάλογα με τους στόχους μας, μπορεί να γίνει συγκόλληση – σφράγιση των φύλλων με μαστίχη ή αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης.
Σχετικά με την έκταση του καρφώματος υπάρχουν διιστάμενες απόψεις:
Οι μεν υποστηρίζουν ότι η στήριξη πρέπει να γίνεται στο επάνω μέρος κοντά δηλ. στη στάθμη του εδάφους. Οι λόγοι είναι προφανείς: τα καρφιά μπορούν να γίνουν δίοδοι νερού.
Τα μειονεκτήματα του τρόπου αυτού στήριξης είναι:
Όταν χρειασθεί δεύτερο φύλλο – επειδή το βάθος του τοιχείου υπερβαίνει το πλάτος του φύλλου – τι γίνεται;
Εάν φυσήξει αέρας και πάρει τα φύλλα και τα σηκώσει;

Τι γίνεται με τις τάσεις που αναπτύσσονται κατά την επιχωμάτωση; Θ’ αντέξει η μεμβράνη; Ιδιαίτερα όταν το επίχωμα είναι βαρύ και υγρό;
Εδώ μπαίνει η δεύτερη άποψη που λέει: καλή στήριξη, με άφθονα καρφιά στους οριζόντιους και κάθετους αρμούς και στις γωνίες. Τόσο το μικρό μήκος των καρφιών όσο και εύκολη αποστράγγιση του νερού στο κενό εξαερισμού καθιστούν τον κίνδυνο διείσδυσης νερού μηδαμινό.
Τώρα, όταν τελειώσουμε με τη στήριξη της μεμβράνης, σφραγίζουμε το άνω μέρος της με τα ειδικά προφίλ στήριξης.

Όταν αντικαταθιστά το μπετόν καθαριότητας :


Δεν χρειάζεται καθόλου σκάψιμο.
Το έδαφος επιπεδώνεται.
Ανάλογα με την κατάστασή του – λασπώδες / ξηρό / απλώνεται ένα γεωύφασμα 200-300gr/m2.
Οι μεμβράνες απλώνονται με τους κώνους προς τα κάτω και επικαλύψεις 20cm ανάμεσα σε δύο παρακείμενα φύλλα.
Τοποθετούνται οι αποστάτες και οι οπλισμοί.
Επακολουθεί η σκυροδέτηση.

Κέρδος χρημάτων και προ πάντων, πολύτιμου χρόνου!

5. Άλλες εφαρμογές


Διαφορετικές ή ίδιες βερσιόν των μεμβρανών HDPE χρησιμοποιούνται και στις παρακάτω εφαρμογές:
* Στρώση διακοπής ανιούσας υγρασίας και φράγμα υδρατμών κάτω από την πλάκα υπογείου.
* Αποστραγγιστική στρώση πάνω σε πλάκα υπογείου και πριν πέσει το γκρο μπετόν τυχόν εισδύοντα οδηγούνται σε φρεάτιο.
* Υπόστρωμα σε δάπεδα πριν την τοποθέτηση πλακιδίων.
* Υπόστρωμα για laminate.
* Εξυγίανση υπογείων. Τοποθετούνται στα τοιχεία εσωτερικά.
* Ηχομονωτικά υποστρώματα.

Με προεξοχές 20mm χρησιμοποιούνται για αποστράγγιση σε τούνελ και γενικά σε έργα με αυξημένες ανάγκες αποστράγγισης (τύπος PMS-20).
Με ενσωματωμένο, θερμικά κολλημένο γεωύφασμα από τη μεριά των προεξοχών χρησιμοποιείται σε οικοδομικά έργα με αυξημένες ανάγκες αποστράγγισης (τύπος Draintec). Εδώ οι κώνοι κοιτάνε προς το επίχωμα.
Αντικαθιστούν το χαλίκι σαν στρώση αποστράγγισης σε δωματόκηπους. Ύψος προεξοχών 20mm και ειδική διάτρηση. Ένας κήπος σε δώμα μπορεί να γίνει απλά και σίγουρα ως εξής:

- Αντιριζικό ασφαλτόπανο
- Αποστραγγιστική μεμβράνη
- Γεωύφασμα 200gr
- Στρώση φύτευσης