domika.gr

Switch to desktop Register Login

Όροι Χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΟΜΒΟΥ
Το Domika.gr είναι διαδικτυακός κόμβος ενημέρωσης και πληροφόρησης πάνω σε θέματα που έχουν σχέση με δομικά υλικά πάσης φύσεως. Ειδικότερα οι παρεχόμενες πληροφορίες αναφέρονται σε τεχνικές θέματα και προδιαγραφές, ιδιότητες, εφαρμογές, λύσεις, συμβουλές κλπ προς ενημέρωση των χρηστών-επισκεπτών του κόμβου μας. Οι πληροφορίες αυτές , τα γραφικά και τα λογότυπα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Domika.gr 
Θα βρείτε επίσης - σε ιδιαίτερες σελίδες του κόμβου - προσωπικές απόψεις και εμπειρίες που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες του Domika.gr εκ των οποίων, τις πιο ενδιαφέρουσες και σωστά τεκμηριωμένες θα δημοσιοποιεί, χωρίς όμως σχόλια και χωρίς να φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την πληρότητα και ορθότητα των αναφερομένων αποτελεσμάτων.
Η πρόσβαση στις σελίδες και υπηρεσίες του Domika.gr δεν συνεπάγεται κανένα κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογίου που έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP's) για την πρόσβαση στο Internet. 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
Οι επισκέπτες / χρήστες του Domika.gr αποδέχονται ότι :
1. Δεν θα προκαλέσουν με οιονδήποτε τρόπο, βλάβη ή ζημιά στον κόμβο, και στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Domika.gr
2. Δεν θα προχωρήσουν σε οιαδήποτε κακόβουλη πράξη ή ενέργεια που θα έχει σαν σκοπό να θίξουν το όνομα , τη φήμη και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του Domika.gr.
3. Δεν θα προκαλέσουν οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά σε επισκέπτες / χρήστες του Domika.gr 
4. Δεν θα αποστείλουν υλικό προσβλητικό, δυσφημιστικό, βίαιο, χυδαίο κλπ που θα θίγει τα χρηστά ήθη, ή θα προσβάλει την προσωπικότητα και αξιοπρέπεια οιουδήποτε ή θα παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών / επισκεπτών του Domika.gr πράγμα το οποίο συνιστά ούτως ή άλλως ποινικό αδίκημα. 
5. Δεν θα αποστείλουν ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία προς τον κόμβο μας η σε επισκέπτες / χρήστες του Domika.gr
6. Δεν θα χρησιμοποιήσουν το Domika.gr για αποστολή ανεπιθύμητων γενικά μηνυμάτων προς άλλους χρήστες του κόμβου. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το Domika.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή και να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του, με ή χωρίς προειδοποίηση των μελών / χρηστών, να διαγράφει οποιοδήποτε ανάρτηση / δημοσίευσης αυτών, όταν το περιεχόμενο τους, παραβιάζει τους παραπάνω όρους χρήσης και τέλος διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί τους κωδικούς πρόσβασης όταν παραβιάζονται οι κανόνες δεοντολογίας ή τα πνευματικά δικαιώματα του domika.gr όπως αναφέρονται παρακάτω.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τα μέλη του domika.gr που κάνουν χρήση των υπηρεσιών διαφήμισης , για να προβάλουν με οποιοδήποτε προσφορότερο τρόπο νομίζουν, την επιχείρηση τους (με πληροφορίες, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο, μηνύματα, κτλ. ) συμφωνούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης που αναφέρονται παραπάνω και μόνο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με το "πακέτο" που έχουν επιλέξει), πράγμα το οποίο αποτελεί μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών του domika.gr προς τα μέλη του, να χρησιμοποιούν δηλαδή το χώρο του, για διαφημιστικούς λόγους. 
Το Domika.gr δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη έναντι των μελών / χρηστών, που διαφημίζονται στο Domika.gr και των επισκεπτών του κόμβου, για οποιαδήποτε μεταξύ τους εμπορική συναλλαγή. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το domika.gr δηλώνει ότι θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει τις αναφερόμενες υπηρεσίες του μέσω του Διαδικτύου, συνέχεια 24 ώρες το 24ωρο για 365 μέρες τον χρόνο, χωρίς διακοπή, εκτός ανωτέρας βίας.
Oι πληροφορίες που παρέχονται από το Domika.gr αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες του, σε καμιά όμως περίπτωση δεν προτρέπει να εφαρμοσθούν έστω και εμμέσως οι συγκεκριμένες λύσεις. Το domika.gr επεξεργάζεται τις όποιες λύσεις προτείνουν διάφορες παραγωγικές - κατασκευαστικές μονάδες του κλάδου των δομικών υλικών, εσωτερικού ή εξωτερικού με συνεργαζόμενους επιστημονικούς συνεργάτες, και άλλους ειδικούς, με την επιφύλαξη, ότι πολλά από τα δεδομένα των αναφερόμενων υλικών, συχνά αλλάζουν χωρίς ειδοποίηση, και επομένως δεν εγγυάται την πληρότητα και αποτελεσματικότητα αυτών. 
Με δεδομένο τον όγκο και την φύση των πληροφοριών , σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, το domika.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία ήθελε υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του domika.gr Επομένως οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν οιανδήποτε εφαρμογή των λύσεων του domika.gr σταθμίζοντας τα παραπάνω, αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη την εφαρμογή των λύσεων χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. 
Ακόμη το domika.gr δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για οποιοδήποτε άλλο web sites , ότι δεν περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, να περιορίσουν ή ακόμα και να καταστρέψουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

LINKS ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)
Είναι αυτονόητο, ότι το domika.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο, ή την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Επομένως, οι επισκέπτες / χρήστες αν παρουσιασθεί οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την επίσκεψη, αυτών των ιστοσελίδων, οφείλουν να απευθύνονται απευθείας στα αντίστοιχα sites, τα οποία και φέρουν την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. 

ΟΡΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΤΑ
Όλα όσα περιέχονται στο domika.gr, και γενικότερα τα αρχεία και υπηρεσίες αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και κατατεθειμένα σήματα και υπηρεσίες του domika.gr και προστατεύονται από την ελληνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων τoυ domika.gr καθώς και των λοιπών αποκλειστικών της δικαιωμάτων, μας νομιμοποιεί ώστε να κινηθούμε ποινικά κατά του οποιουδήποτε παραβαίνει το Νόμο. Οι πάσης φύσεως τεχνικές οδηγίες και πληροφορίες που δημοσιεύονται στο domika.gr δεν επιτρέπεται να αναδημοσιεύονται με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, εν όλο ή εν μέρη, για εμπορική χρήση. Επιτρέπεται όμως η
"φόρτωση" κάποιου τμήματος των παραπάνω αναφερομένων σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για προσωπική και μόνο χρήση, με ταυτόχρονη αναφορά του domika.gr ως πηγής πληροφόρησης. Στο domika.gr υπάρχουν επίσης και σελίδες με προϊόντα ή υπηρεσίες που φέρουν σήματα άλλων εταιριών, κατασκευαστικών οίκων, φορέων κτλ, οπότε αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και επομένως οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Το Domika.gr παρέχει στους επισκέπτες του, την υπηρεσία του επαγγελματικού καταλόγου μέσω της διαδικασίας εγγραφής που έχει ορίσει. Μόλις ο επισκέπτης ολοκληρώσει την εγγραφή του, θα παραλάβει στο προσωπικό του e-mail την επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης(password) και του ονόματος χρήστη (user name) που ο ίδιος θα έχει επιλέξει. Μέσα σε 24 ώρες το μέλος θα παραλάβει και δεύτερο e-mail από το Domika.gr που θα εγκρίνεται ή όχι η εγγραφή του. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικότερα για την προστασία της εμπιστευτικότητας του προσωπικού τους ονόματος Χρήστη και Κωδικού Πρόσβασης. Τα μέλη συμφωνούν να ενημερώνουν το Domika.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των παραπάνω προσωπικών / μοναδικών στοιχείων τους. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, το μέλος διαγράφεται αυτόματα στο τέλος της περιόδου, ανάλογα με το πακέτο που έχει επιλέξει και ταυτόχρονα ενημερώνεται με e-mail από τo domika.gr. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούν στο λογαριασμό τους όπως και για την τυπική έξοδο τους στο τέλος κάθε χρήσης.